Още, още… ще има и през 2021 г.

Димитър Щуров Видео

Макар и с все още бели върхове на хоризонта пролетта бавно се изкачва по меките склонове на Родопите. Желанието ни да бъдем навън става все по-неудържимо.

Ако не споделяте това стихийно влечение, изгледайте видеото на Пенч и Митето Паскоф от миналато издание на Перпендикулярната веселена. Ще си говорим пак!

Още, още, още!

https://www.youtube.com/watch?v=4hvmEOdm3nc