Зарежда Събития

« Всички Събития

 • Това event е минало.

101 Sерпентини през 2020 г.

03.10.2020 @ 9:00 - 04.10.2020 @ 15:00

40лв.

Може би не всички си спомнят, но от 2017 г. „Крива спица“ въведе всеобщ колоездачен данък или за кратко ДДS (данък дължими sерпентини). Последната кампания по събирането му се проведе в околностите на с. Лъки, Родопите под витиеватото наименование 101 sерпентини.

През 2020 г. трасето над Лъки отново е готово да приеме всички съвестни данъкоплатци и не-контраджии с отворени обятия, но затворени завои.

Правилата на играта остават същите. По дължината на цялата пътека данъчните ще маркират специални етапи, чиито sерпентини трябва да се минат без пускане на крак или подпиране. При излизане от чертите на sерпентината, стъпване и пр. незаконни жестове се начислават наказателни точки от съдия, отговорен за всеки състезателен участък. Участникът с най-малко наказания печели. При равен брой точки се сравнява и времето на преминаване. По-чевръстият има предимство.

По-надолу можете да се запознаете с целия регламент на приятелската надпревара и други подробности.

 • Формат: Завиване по серпентини, тип „ендуро“
 • Организатор: Сдружение с нестопанска цел ВЕЛОКЛУБ КРИВА СПИЦА
 • Място: В околностите на гр. Лъки
 • Индивидуално участие: Всеки, който е навършил 18 г.
 • Квота участници: 50-60
 • Официални езици на състезанието: български и английски

Старт: 03.10.2020 – 09.30 ч.
Финал: 04.10.2020 – 16.00 ч.

 • Контролни пунктове: пазят се в тайна от Организаторите като част от маршрута.
 • Дисциплина: Планинско колоездене

Регистрация, необходими документи и такса за участие:

 • Регистрация: от 23.09.2020 г. до 30.09.2020 г..
 • Въпроси, касаещи състезанието или регистрацията, задавайте на: www.kriva.org – “Контакти” или на тел. 0879368320 и 0888571028.

До старта ще бъдат допуснати само състезатели, отговарящи на следните изисквания:

 • Заплатили са такса за участие в пълен размер до 01.10.2020 г. (такси и записване на място няма да се приемат);
 • Попълнили са Декларация за участие (попълва се на място);
 • Оборудвани са с пълна и проверена от съдиите на състезанието екипировка.

Таксa за участие: 40 лв

Таксата за участие е невъзвръщаема при неявяване на участник за състезанието, при отказване или оттегляне от него, при дисквалификация.

Таксата за участие може да преведете по банков път:

ПроКредит Банк (България) АД – клон Пловдив 3 Джумая, 4000
IBAN: BG14PRCB92301027366718
BIC: PRCBBGSF
Титуляр на сметка: Сдружение с нестопанска цел Велоклуб Крива спица

Участникът е длъжен:

 • Всеки състезател трябва да е навършил 18 години;
 • Всеки състезател е длъжен да информира и да се консултира с Организаторите по всички въпроси и проблеми, свързани със състезанието (инциденти, спонсори, оттегляне от състезанието, класиране, логистика и др.);
 • Сам да качи и свали велосипеда си на транспортния камион;
 • Всеки състезател е длъжен да окаже помощ на състезател в беда;
 • Всеки състезател взема участие в състезанието на своя собствена отговорност;
 • Всеки участник е длъжен да носи на видно място отличителните знаци, предоставени му от Организаторите;
 • Неизпълнението на гореспоменатото, ще доведе до дисквалифициране на участника;
 • Всеки състезател е длъжен да се запознае с всички подробности относно законовите, визовите и здравните изисквания в Република България, като сам се ангажира да си осигури необходимите визи, паспорти, ваксинации и други необходими документи;
 • Състезателите, имат правото да носят логата на спонсорите си;
 • Организаторите и медицинският екип, осигуряващ състезанието, си запазват правото да прекратят участието на състезател, ако преценят, че физическото му състояние не го позволява;
 • Организаторите не са отговорни за действията на състезателите, които са в разрез със законодателството на Република България и правилника на състезанието.

Задължителна лична екипировка:

 • Технически изправен велосипед;
 • Каска.

Извозване: Извозването на състезателите и техните байкове се извършва с бусове осигурени от организаторите. Тръгване при запълване на някой от бусовете.

Трасе: Извозването се извършва до междинна точка. От междинната точка до старта на Състезателното трасе състезателят трябва да се придвижи на собствен ход, като разстоянието се преминава за около 1 ч. 20 мин. Състезателната част от пътеката е 2 км дълга и с 510м денивелация. Разделена е на N-бр състезателни участъци (СУ).

Класиране:

Състезателното трасе има над 60 серпентини, които са разделени в състезателни участъци (СУ), разположени между старта и финала. Във всяко СУ може да има от 1 до 6 серпентини.

Състезателят се оценява по това колко серпентини, включени в СУ, е взел без нарушение. Чисто взета серпентина е тази, в която състезателят не стъпва с крак, не се подпира с ръка, по никакъв начин не разваля огражденията и се придържа към трасето.

Един състезател се счита, че е по трасето, когато поне едно от колелата на велосипеда се движи по него или при скок траекторията му не напуска очертанията на трасето.

Щом един състезател е навлязъл в СУ, всяко спиране за почивка се наказва. Състезател, който е допуснал грешка на серпентина, включена в СУ, няма право да се връща и да повтаря. Той получава наказателна точка само за серпентината, в която е допуснал нарушението, независимо от вида му (подпиране, стъпване, падане или излизане извън трасето).

Извън СУ състезателя може да спира за почивка, стига да не пречи на съдии, организатори и преминаващи участници.

Състезателят с най-малко наказателни точки се счита за победител. При равенство в точките победител е този, който има по-бързо състезателно спускане. Засича се сумарното време от старта до финала.

Застраховка: Всеки участник в състезанието е желателно да има сключена планинска застраховка. В случай на нужда и по усмотрение на организаторите ще се използват услугите на ПСС. Всеки участник в състезанието участва на своя отговорност. Организаторите не носят отговорност за каквито и да е контузии или инциденти с участниците по врeме на състезанието. Всеки участник подписва Декларация за освобождаване от отговорност.

Правила за безопасност:

Всеки участник трябва да спазва стриктно правилата, описани в настоящия регламент, и да спазва безусловно всички писмени или устни инструкции на Организаторите (в това число медицински екипи, спасителни екипи и др.).

Спазването на правилата за безопасност, добрата комуникация и логистиката са изключително важни за нормалното и безопасно протичане на състезанието.

Всяко по-продължително спиране (за ремонт, почивка) трябва да се извършва извън границите на състезателното трасе, с цел да се осигури безопасно преминаване на останалите състезатели.

При изпреварване изпреварващият състезател трябва ясно да предупреди изпреварвания за страната, от която ще се извърши изпреварването.

Изпреварваният състезател няма право да пречи на изпреварващия. Изпреварване може да се извършва само на подходящо и безопасно за целта място.

Оттегляне (отказ) от състезанието:

При оттегляне на състезател от участие, състезателят е длъжен да информира Организаторите възможно най-бързо. Ако Организаторите не бъдат информирани и започне спасителна акция, всички разходи, направени при изпълнение на акцията, ще бъдат за сметка на състезателя.

При оттегляне/отказ състезателят се дисквалифицира и трябва да се придвижи до най-близката контролна точка, като остава там, докато не получи по-нататъшни инструкции от организаторите.

Правила за опазване на околната среда:
Всички участници в състезанието са длъжни да опазват околната среда, да не унищожават или увреждат растителни и животински видове, да не замърсяват. Всяко нарушение от подобен характер ще бъде санкционирано съгласно действащото законодателство на Република България. Организаторите си запазват правото да дисквалифицират състезатели, замърсяващи околната среда.

За допълнителна информация относно състезанието се обръщайте към Организаторите чрез посочените по-горе контакти.

Организаторът си запазва правото да прави всякакви промени по всяко време, по отношение на регламента, условията за участие, дати на провеждане и други, касаещи състезанието.

Детайли

Начало:
03.10.2020 @ 9:00
Край:
04.10.2020 @ 15:00
Стойност:
40лв.
Събитие Тагове:
Уебсайт:
kriva.org

Организатор

Велоклуб Крива спица
Телефон:
+359 888 571 028, +359 886 437 703
Email:
info@kriva.org
Уебсайт:
http://kriva.org

Място

град Лъки
гр. Лъки България + Google Map