За лицензите и Кривите състезания

Димитър Щуров Новини

Поради зачестилите въпроси от състезатели с лицензи от Българска Федерация Колоездене (БФК) относно участие в Кривите ни състезания, следва да направим кратко пояснение, предварително съгласувано с официална кореспонденция, както с БФК така и с БФТ (Българска Федерация по Туризъм).

Велоклуб „Крива Спица“ е спортен клуб, член на Българска Федерация по Туризъм от 2011-та година, изпълнява всички изисквания на Закона за Физическото Възпитание и Спорта и е вписан в регистъра на лицензираните спортни клубове към Министерство на Младежта и Спорта и има законовото право да организира спортни състезания по съответния вид спорт.

В нормативната база на БФК е вписано следното:

3.2.3. Притежателите на UCI лиценз нямат право на участие в прояви, които не са регистрирани в календара на БФК, календара на друга национална федерация или международния календар, или не са получили предварително изключение от това ограничение от БФК.

Източник: Наредба за провеждане на колоездачните състезания

Състезанията, организирани от Велоклуб „Крива Спица“, са вписани в Държавния Спортен Календарен План на Българска Федерация по Туризъм, което, съгласно цитираната точка от нормативната база на БФК, дава право на участие на всички лицензирани състезатели в БФК в проявите на Велоклуб „Крива Спица“.

В допълнение, проявите на Велоклуб “Крива Спица”, а именно – “101 Серпентини” и “24 часов маратон по планинско колоездене”, са в дисциплини, които не участват в ранг листите на БФК и не носят точки за нея.

Накратко казано, за велосипедните състезатели с UCI лиценз няма формална пречка да участват в състезанията на Крива спица, но не получават точки за ранг листите под шапката на БФК.