Перпендикулярно известие

ivo Новини

Карането на всички времена и вселени наближава и ще бъде по-перпендикулярно от всякога. За съжаление обаче числото 7 в името не е броя дни, а поредната година, за която то ще се проведе.
На 29.06.2013 г. някъде из Родопите пак ще се чуят приветствени думи и видят въодушевени поздрави и прегръдки между някакви шарени хора. Този малък празник спретнат от Крива спица ще ознаменува началото на едно петдневно приключение, за което ще се говори през цялата година.
За да имаш шанса да бъдеш част от всичко това и ако си съгласен с правилата на мероприятието трябва да заявиш желанието си за участие ТУК . Въпреки забавния характер на Перпендикулярна вселена 7, това е сериозен велопреход в планината, а нощувките са на биваци под открито небе, далеч от населени места. Затова и някои от заявките вероятно ще бъдат отхвърлени. Но ако ти си сред одобрените ти остава да заплатиш такса от 50 лв. и да започваш да стягаш раницата. Таксата включва организиран транспорт на багажа между биваците, както и някои традиционни дребни благинки.
Опитът от изминалите години показва, че броят участници е измамно голям и свободните места бързо свършват… затова побързай!