Данък дължими sерпентини

Димитър Щуров Новини

Може би не всички си спомнят, но от 2017 г. „Крива спица“ въведе всеобщ колоездачен данък или за кратко ДДS (данък дължими sерпентини). Последната кампания по събирането му се проведе в околностите на с. Лъки, Родопите под витиеватото наименование 101 sерпентини.

Като изпекана и надеждна данъчна служба „Крива спица“ пропуска, но не забравя.

След близо тригодишна данъчна ваканция отбрани данъчни инспектори от отдела „Вътрешен контрол и mtb бандерол“ посетиха обекта и тестваха полигона. След козметично освежаване, допълнително затягане на тесните завои трасето над Лъки е готово в началото на октомври (3-4.10.2020 г.) да приеме всички съвестни данъкоплатци и не-контраджии с отворени обятия, но затворени завои.

Правилата и данъчните прагове остават същите. По дължината на цялата пътека данъчните ще маркират специални етапи, чиито sерпентини трябва да се минат без пускане на крак или подпиране. При излизане от чертите на sерпентината, стъпване и пр. незаконни жестове се начислават наказателни точки от съдия, отговорен за всеки състезателен участък. Участникът с най-малко наказания пИчели. При равен брой точки се сравнява и времето на преминаване. По-чевръстият има предимство.

Справедливо е, нали?

Скоро очаквайте Данъчната служба на „Крива спица“ да публикува официалния регламент, декларация и прочие задължаващи документи.

Надяваме се на съзнателно отношение към отговорностите ви на данъкоплатци. Заповядайте, няма да боли! 🙂

Отдел „Вътрешен контрол и mtb бандерол“