24-часа видео

sturow Видео

Може да сте си помислили и някои други работи… но става дума за почетната стълбичка в соло категорията на 10-тото издание на 24-часовия маратон в с. Мътеница. Иво е бил зает да снима. Вие, които не можахте да дойдете, или …

Мръсни приказки

sturow Видео

Ролята на провокатор се падна на Ивайло, още известен като манекена, позьора… Мръсните приказки му се удават. Не е нужно да мислите нещо лошо за него. Най-добрият лек е да зарежете всичко, да грабнете колелото и да се понесете с …